1/9
About Us

        บริษัท ไอ.ซี.แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด ดำเนินกิจการ ด้านการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิว โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัย และกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ และให้บริการด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางเข้าสู่ตลาดไทยด้วยมาตรฐานสากล 

Product

Contact Us

I.C.Laboratories

10/41 ถ.สำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

Tel : 090-664-6036

 © 2018 by IC-Laboratories Co.,Ltd. proudly created with Seven Image Co., Ltd.

logo IC-new.png

บริษัท ไอ.ซี. แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

239/44 หมู่ 5 ต.บางเมือง

อ.เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ 10270

i.c. Laboratories

239/44 Moo

Subdistrict Bang Muang 

District Muang Samut Prakan

Chang Wat Samut Prakan

10270 Thailand

  • Facebook

Contact Us