บทความของ I.C. laboratories ที่มีข้อมูลที่มีประโยชน์และสาระ ทั้งการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์ การดูแลและบำรุงผิวหน้า
การหลีกเลี่ยงสารอันตรายในครีมและการสังเกตเนื้อครีมที่มีคุณภาพแบบต่าง ๆ